Poučení o bezpečnosti

Žák je z důvodu zachování svého zdraví povinen:

  • mít vhodnou obuv a vhodný oděv k aktivitě, kterou v klubu vykonává,
  • dbát všech pokynů učitele, jeho zástupce, nebo instruktorů (dále jen vedoucího),
  • hlásit vedoucímu každý úraz, který se mu stane při aktivitě v klubu,
  • aktivity vykonávat podle svých schopností a možností,
  • bez povolení a vědomí vedoucího se nevzdalovat z místa, kde aktivita probíhá,
  • před začátkem aktivity nahlásit vedoucímu omezení nebo indispozici pro úspěšné vykonání aktivity (např.strach z výšky, bolest hlavy, závrať, apod.)

zpět