O NÁS

Branně sportovní turistický klub Naděje (BSTK) vznikl ve šk.r. 2018/2019 při ZŠ Naděje ve Frýdku-Místku. Garantem činnosti klubu a zodpovědnou osobou je Ing.Tomáš Světlý, organizátory aktivit jsou speciální pedagog Ing.Tomáš Světlý a asistent pedagoga Eva Klusková,DiS. Činnost BSTK je soukromou iniciativou obou uvedených organizátorů.

Obsahem činnosti BSTK jsou hlavně sportovní kolektivní hry (sportovky) a nácviky praktických branných dovedností, doplněné o teoretický výklad účelu těchto nácviků (braňák). Činnost BSTK zahrnuje např.:

  • výuku a nácvik zdravovědy,
  • topografická cvičení (čtení mapy, práce s kompasem, určování světových stran v přírodě),
  • zásady pro pohyb, orientaci a přežití v přírodě,
  • nácvik střelby ze vzduchovky,
  • nácvik horolezeckých technik jištění a zásady bezpečného pohybu v horách,
  • nácvik vytrvalosti, týmové spolupráce, systematické přípravy pro konkrétní situace.
  • trénink sportovních kolektivních her (fotbal, florbal, vybíjená, aj.)

Uvedené činnosti budou s dětmi provádět zkušení učitelé a instruktoři, mající potřebný odborný výcvik a praktické zkušenosti.

Aktivity BSTK jsou rozděleny do dvou oblastí :

  • SPORTOVKY - Žáci se zdokonalují v kolektivních míčových hrách, absolvují základní pohybovou, vytrvalostní, silovou a rychlostní přípravu pro zvládnutí těchto sportů.
  • BRAŇÁK - pro žáky připravujeme akce s brannou a turistickou náplní. Akce budou organizovány nepravidelně podle plánu akcí na tomto našem webu (často i o víkendových dnech). Žáci mají možnost se seznámit s novými zajímavými disciplínami branné výchovy, jako např. střelba ze vzduchovky, zvládnutí horolezeckých technik jištění a bezpečného pohybu v horách, topografie a základy sebeobrany. Budeme podnikat turistické výlety a pobyty v přírodě.