ÚVOD

Problematika branné výchovy, která ve školách v r.1989 zcela zmizela, se do škol opět dostává na základě úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od 1.9.2013. Branná výchova (také známá pod zkratkou POKOS - Příprava Občanů K Obraně Státu) je zaměřena na zdravotnickou přípravu občanů, přípravu k civilní ochraně a přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru.

Branná výchova přispívá u dětí nejen ke zvýšení povědomí o vlastenectví a obraně rodiny, ale zejména ke zvyšování fyzické zdatnosti dětí, rozvoji pohybových dovedností a logického myšlení.

Aktivně se do osvěty branné výchovy ve školách zapojila také Armáda ČR, která připravuje pro žáky ZŠ zajímavé a atraktivní projekty. Také naše škola navázala v r.2018 spolupráci se 73.tankovým praporem v Přáslavicích.

Ve školním roce 2018/2019 vznikl Branně sportovní turistický klub pro žáky ZŠ Naděje (BSTK). BSTK Naděje nabízí žákům ZŠ Naděje seznámení s tématikou branných, sportovních a turistických aktivit formou mimoškolní zájmové činnosti dětí. Členství v klubu je pro děti naší školy bezplatné.