Přihláška do klubu

Poučení o bezpečnosti

Vyplní zákonný zástupce žáka.

Prohlašuji, že jsem si přečetl/přečetla Poučení o bezpečnosti při činnosti v klubu. Své dítě jsem s Poučením o bezpečnosti řádně seznámil/seznámila a souhlasím, aby mé dítě navštěvovalo aktivity Branně sportovního turistického klubu.
Jméno a příjmení zák.zástupce :
Jméno a příjmení žáka:
Třída :
Třídní učitel :
____________________________________________
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a tři 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).