Přihláška do klubu

Poučení o bezpečnosti

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/lib/php/rsbanan400/components/formulare/index.php on line 58

Vyplní zákonný zástupce žáka.

Prohlašuji, že jsem si přečetl/přečetla Poučení o bezpečnosti při činnosti v klubu. Své dítě jsem s Poučením o bezpečnosti řádně seznámil/seznámila a souhlasím, aby mé dítě navštěvovalo aktivity Branně sportovního turistického klubu.
____________________________________________