INFORMACE

Členství v BSTK Naděje je vhodné pro žáky 5.- 9.ročníku ZŠ.

Podmínkou členství a účasti na klubových akcích je vyplnění přihlášky, potvrzení poučení o bezpečnosti a podepsaný souhlas rodičů v notýsku žáka.

Členství je bezplatné, žák si platí pouze náklady spojené s akcemi (cestovné, občerstvení, vstupné, apod.).

Členství v klubu je dobrovolné, žák může být z členství v klubu vyloučen zejména pro nekázeň, nedodržování bezpečnostních pokynů, trestnou činnost, agresivitu, apod.

Sportovní činnost klubu (Sportovky) bude realizována formou pravidelných tréninků jedenkrát týdně v pracovní den po vyučování. 

Termíny branně turistických akcí klubu (Braňák) budou uvedeny v plánu akcí na tomto našem webu. Upozorňujeme rodiče, že branně turistické akce budou pro děti organizovány většinou ve víkendových dnech.