Florbalový tým ZŠ Naděje

Přijmeme nové hráče do týmu!

Patrik - brankář

Martin - obránce
Sára - obránce
Kevin - obránce

Robin - útočník
Marek - útočník
Kristián - útočník
Samuel - útočník

Podmínky pro přijetí do florbalového týmu

  • Hráčem týmu může být dívka nebo chlapec 2.stupně ZŠ.
  • Výjimku účasti v týmu pro mladší žáky může udělit vedoucí týmu.
  • Důležitou podmínkou účasti hráče v týmu je doporučení jeho třídního učitele.
  • Třídní učitel může navrhnout vedoucímu týmu dočasné přerušení nebo ukončení členství hráče v týmu v případě zhoršení prospěchu nebo chování tohoto hráče.
  • Hráč bude do týmu přijat, splní-li fyzické přijímací testy.
  • Vedoucí týmu může hráči dočasně přerušit nebo ukončit členství v týmu, pokud se hráč nevhodně chová během tréninku nebo během zápasu, a nebo pokud se během hry chová nesportovně či hrubě protihráče fauluje.
  • Přijatí hráči musí mít na tréninku i na zápasech vlastní sálovou obuv!
  • Hráč florbalového týmu musí být zároveň členem BSTK (pokud ještě nejsi, vyplň Přihlášku do klubu) a mít souhlas rodičů s členstvím v klubu podepsaný v notýsku!